Словесност и литература е назован юбилейният сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Енчо Мутафов (съставител Цветан Ракьовски, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2003).
Благодарение на изследователските интереси на чествания учен сборникът условно търпи разтрояване: в културологичния му дял четем статии от Вяра Николова, Цветан Теофанов, Чавдар Попов, Ангел Ангелов, Клео Протохристова, Александър Федотов, Иван Радев и др.; във възрожденския дял четем Христо Трендафилов, Лидия Михова, Цветан Ракьовски и др.; в литературния - Добрин Добрев, Христо Манолакев, Сава Василев, Албена Вачева... Много ценна е пълната библиография на проф. Мутафов, част от която е радостно свързана с "Култура".

К