Под редакцията на Ивайло Знеполски
"Гласът на Жак Дерида" съдържа научно обработения запис на дискусиите, проведени в рамките на международната конференция "Чудовищният дискурс. Балканите и Европа - деконструкция на политиката" (София, 2001). Изданието от поредицата "Софийски диалози" на Дома за науките за човека и обществото фактически дописва едно друго издание - от поредицата "Актове", публикувано под заглавието "Около Жак Дерида: чудовищният дискурс" и поместващо 25 доклада, произнесени на конференцията от учени от Франция, Германия, Канада, Швейцария, Румъния, Македония, Босна и Херцеговина и България, между които Жан-Люк Нанси, Хайнц Висман, Жан-Марк Тета и, разбира се, фокусният Дерида.
Ивайло Знеполски, научен редактор на книгата, заявява в уводните си бележки, че цялата конференция около Дерида може да бъде определена "като събитие в езика, като събитие на писмото", защото устното слово и устното общуване са позволили да се случи нещо "извън утвърдените граници на философската, политологичната, юридическата и пр. 'легитимности'"... А Дерида е абсолютен господар в онзи лабиринт от думи, през който виртуозно превежда основната си мисъл, внушава Знеполски. И продължава: "Не познавам по-ярко съчетание на сложност на фразата и яснота на мисълта. При това без да са спестени всички различителни белези на колебанието и търсенето."
"Около Райнхарт Козелек. Историческо време и темпоралност" съдържа докладите, произнесени по време на международния колоквиум "Историческото време и режими на темпоралността. Модуси на множествеността на историческото време на Запад и на Балканите - проблемът за модернизацията" (София, 2002). Публикуваното в поредицата "Актове" на Дома на науките за човека и обществото 500-странично издание предлага работи на Райнхарт Козелек, Морис Емар, Хайнц Висман, Жан-Марк Тета, Георги Каприев, Ивайло Знеполски, Франсоа Артог, Хайнц Дитер Китщайнер, Димитри Гинев, Александр Ескюдие, Албан Бенса и Ерик Фасен, Христо Тодоров, Жорж Превелакис, Румен Даскалов, Хелге Йордхайм, Виктор Нойман, Александър Кьосев, Йордан Ефтимов и Петер Апор.
Съобщено ни беше, че в поредицата "Актове" скоро ще четем и инспирирания от Пиер Нора труд "Местата на памет. Том 1. От републиката до нацията". А "теоретичен репортаж" от конференцията около Нора, проведена в края на миналата година в София, читателите на "Култура" могат да намерят на страници 10-11 в този брой.
Длъжни сме да заявим, че основният принос за тези и други фундаментални инициативи и издания е на проф. Ивайло Знеполски, чиято прецизна работа на универсален академичен посредник между Запада и Изтока ни респектира, обогатява, въодушевява...

М.Б.