Книжка 7 на Следва, списанието за университетска култура на НБУ, изследва "паралелните академични и параакадемични пространства", "интензифицирането напоследък на диалогичната култура на семинара на различни места и под различни форми", но преди всичко характера "на експеримент, на работилница" на самото издание (Биляна Курташева, главен редактор). В най-литературния досега брой на списанието четем: разказ на Лора Шумкова за "Науката - разбирана и правена" - семинар на проф. Богдан Богданов и доц. Орлин Тодоров в НБУ; Дарин Тенев и Васил Видински с интерпретации на Чавдар Мутафов в "Ъгъл" - семинар на Васил Видински, Йордан Люцканов и Емануил А. Видински в СУ; отгласи от българо-британския семинар "Литература в действие" чрез творби на Бил Хърбърт, Марк Робинсън, Фадия Факир, ВБВ, Георги Господинов, Момчил Николов, Надежда Радулова, Пламен Дойнов, Тома Марков и коментар на Ани Бурова.
Моят акцент в "Следва" са анализите на рекламната стратегия на водка "Флирт", писани в рамките на курса "Понятие за изкуство", воден от Ангел Ангелов в НБУ. Техни автори са студентите Дияна Димитрова-Рашева, Драгомир Радков, Александра Германова, Анжела Маринова и Любов Качамакова. Ето оттук може да изскочи заек, Заекът...

М.Б.