Изборът на "Култура"


Гласът на Жак Дерида
Поредица Софийски диалози
Научна обработка на записа от дискусията и предговор Ивайло Знеполски
Дом на науките за човека и обществото
София, 2003. Цена 7 лева


Около Райнхарт Козелек.
Историческо време и темпоралност
Поредица Актове под научното ръководство на Ивайло Знеполски
Дом на науките за човека и обществото
София, 2003. Цена 9 лева
заглавие