На 6 и 7 декември 2003 г. в софийския хотел "Хилтън" се проведе международна научна конференция под наслов "Места на памет и конструиране на настоящето". Събрала престижни български, френски, германски и др. хуманитаристи и философи, тя беше организирана от Дома на науките за човека и обществото-София с директор Ивайло Знеполски и бе посветена на френския историк Пиер Нора, който и лично взе участие в нея.
Нора има преди всичко заслугата да е инициатор на един относително нов жанр исторически изследвания, анонсиран от издадения под негова редакция седемтомен сборник от статии "Местата на памет" (Les lieux de memoire, Париж, 1984-1992), част от който ще се публикува скоро и на български. В мащабния проект на Пиер Нора се включиха със свои приноси почти всички именити френски историци и той бързо доби изключителна популярност не само във френското публично пространство: в Холандия, Дания, Германия и други страни бяха впоследствие реализирани подобни проекти, които също като сборника на Нора попаднаха в центъра на интелектуалните дебати.