Арт анкета 2003

Изложбите и художествените събития през годината


Диана Попова

Ирина Генова

Мария Андиркова

Мария Василева

Светла Петкова


Резултати