Непожеланата критика

Продължаваме дискусията (вж. бр. 41 от 7 ноември 2003 г., с. 5) по мисията и реалното място на критиката (литературна, музикална, театрална, филмова, художествена и т.н.) днес.
За участие в нея каним критици, журналисти от културните отдели на пресата и електронните медии, културолози, естетици, педагози, студенти... Каним, разбира се, и самите творци.
K

Наташа Колевска

Жанина Драгостинова