Места на памет
и конструиране на настоящето

Международна научна конференция около Пиер Нора

Конференцията,
Чавдар Маринов