Бележит труд по римска литература

Тритомната история на римската литература, която Михаел фон Албрехт първоначално публикува през 1992 и преиздаде през 1994, за първи път се появи на славянски език. Трите монументални немски тома бяха вече преведени в своята цялост на английски, италиански, испански и гръцки. Неотдавна излезе и първият том на унгарския превод. В Швейцария се готви френско издание на труда. Най-сетне, през 2002 г. московското издателство "Греко-латинский кабинет" издаде на руски първия том (от началата на римската литература до края на републиканския период); очаква се скорошното излизане на втория том (Августовска и ранна императорска епоха); третият том (средна и късна императорска епоха) е вече в подготовка.
Нарекох този труд монументален и читателят навярно би помислил, че се отнася за труднодостъпни за четене томове. Всъщност това въобще не е вярно. Историята на римската литература от Михаел фон Албрехт по удивителен начин съчетава детайлна и изчерпваща енциклопедичност с фин и проникновен анализ. Тя е наръчник, към който се прибягва за всякакви справки, отнасящи се към римското литературно наследство, но също така може да бъде приятно вечерно четиво. Без да сбъркам, смело мога да нарека този труд вече класически. От него може да се научи почти всичко важно за латинската литература до края на античността, той е изходен пункт за изследвания в областта на римската литература, той е насъщно четиво за ценителите на написаното на латински.
Отделните глави, занимаващи се обикновено с отделни автори, следват една и съща схема: живот и датировка; обзор на творчеството; извори; образци и жанрове; литературни техники; език и стил; идеи и литературен анализ; ръкописна традиция; влияние върху по-късни епохи; подробна библиография.
Бих искала да обърна внимание на две от тези секции. Онази, посветена на идеите и съдържаща литературни размишления, е винаги разделена на две части, които следват различни пътеки в обзора на мисленето на съответния автор. Тя представлява много сгъстен пълен с идеи текст. Отгръщайки тези страници, читателят непременно ще научи нещо ново, а и ще намери края на нишка, с която ще може да разплете някоя от загадките на автора, който го е заинтересувал.
Другата секция, която заслужава специален анализ, е посветена на влиянието на отделните автори върху по-късни епохи. Систематичният анализ на начините, по които римската литература продължава да живее в следващите епохи, е едно от големите новаторски постижения на тази литературна история. Разглеждайки живота на авторите и произведенията отвъд тяхното време, у други автори и в други произведения, Михаел фон Албрехт неусетно ни кара да научим нещо повече за самите автори и произведения, които са изходна точка на неговия анализ. Авторът на труда е изключителен специалист по тематиката за взаимоотношенията между античната, средновековната, хуманистичната, модерната литература на западния свят. Преди десетилетие и половина той публикува "Rom: Spiegel Europas" (Хайделберг, 1988), но продължава в настоящия труд да търси корените на европейското.
Руският превод отчита някои поправки и разширения в английското издание на труда от 1997 г. Той звучи на изящен руски език и това е комплимент към автора, чието семейство живее в Русия от началото на XIX век до края на Първата световна война. В такъв смисъл, руското издание на историята на римската литература е духовно завръщане за автора в родината.

Д-р Милена Минкова
Университет на Кентъки

Михаель фон Албрехт. История римской литературы, от Андроника до Боеция, и ее влияния на позднейшие эпохи, том I, перевод с немецкого А. И. Любжина, Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, Москва, 2002, 694 стр. (том I).