Изборът на "Култура"


Десислава Лилова

Възрожденски значения
на националното име


Издателство Просвета
София, 2003.
Цена 4, 50 лева.