Почина

Норберто Боббио.

един от най-дискусионните политически мислители на съвременността.
Той беше почетен професор по философия в Университета на Торино и пожизнен сенатор на Италия. Боббио е автор на книги като "Политика и култура", "Какъв социализъм", "Проблемът за войната и пътищата на мира", "Бъдещето на демокрацията".
У нас Боббио стана известен предимно с есето си от 1994 "Дясно и ляво. Основания и значения на едно политическо разграничение" (превод Ирена Кръстева, ЛИК, 2001). А това есе си струва да бъде (пре)прочетено от елита у нас...


К