Калас завинаги

Филмът

Еквивалентът на операта,
Геновева Димитрова

Prima donna assoluta,
Екатерина Дочева