Големите дами на музикознанието

Честито!

Розалия Бикс,
Румяна Каракостова

Елена Тончева,
Мариана Димитрова