Merry Christmas and Happy New Year
на Самуил Стоянов

Изложбата,
Даниела Радева

Дискусията,
Яна Костова