Ликвидация е заглавието на самостоятелната изложба на Антон Терзиев, която се откри на 06. 01. във Френския институт. Тя е организирана по повод връчването на първата Годишна награда за дебют на млад художник, присъдена от предаването за съвременно изкуство на RFI "Пикник на Везувий". Тази година Антон Терзиев завършва НХА, специалност "Керамика". Той е представял вече свои работи на международни изложби в Истанбул и Египет, участвал е в редица представителни изложби в страната, между които "Интериор" на "Шипка" 6, "Рефлексии" в град Пловдив, а през септември 2003 - и в мащабния проект "10 х 5 х 3". Миналата година беше особено силна и решаваща в творческо отношение за художника. Тогава той реализира първата си самостоятелна изложба в галерия "ХХL".
Антон Терзиев съчетава изразните средства на рекламата и новите медии с класическата техника на маслената живопис. Той подбира най-агресивните, често пъти скандални образи, с които масмедиите заливат обществеността. Чрез непосредственото им "пренасяне" върху платното авторът се стреми към красноречиво социално въздействие. Неговият идеен замисъл изхожда от стратегията на големите корпорации, които "заемат" лицето на световноизвестните "диви" от сферата на шоу-бизнеса и спорта за популяризиране на техния продукт или дейност. Антон заимства тези PR-механизми с огледална насоченост. Той ползва визията на нашумелите реклами, за да ги постави на обществен дебат и преоценка. Резултатът е разобличаваща антиреклама, призив към тотална "ликвидация" на пазарните механизми, манипулативни, спекулативни, облъчващи средностатистическия човек и превръщащи го в автоматизиран потребител.
Поругаване на общочовешки ценности или преодоляване на табута е представянето на гола женска плът, както и въвличането образа на църквата за предлагане на "гроздова". Размиването на границите между естетско, интимно и сакрално, от една страна, с пошлото, вулгарното, циничното, профанното, от друга, и подвеждането им под общ знаменател са проблеми, към които насочва живописта на Антон Терзиев.
Търсенето на все по-директно послание към зрителя, стремежът за все по-агресивно проникване в личния му свят са формални белези не само на рекламните дистрибутори. Това са до голяма степен и целите на самия автор. Той не поставя себе си извън пазарната ситуация. Напротив, Антон Терзиев ясно съзнава, че като всеки художник, той е брънка от същата верига. Затова негов адресат е широката публика.
Социалната тематика, в която работи художникът, обуславя и стилистиката на неговите работи. Той се отдалечава съзнателно от всякакво декоративно или естетизиращо направление. Формалното подражаване на електронната медийна визия като "най-демократична" (Дан Камерън) представя фактите в острата светлина на социалната действителност. Този нов реализъм спомага за непосредствената разбираемост на социалното послание.

Яна Костова