Честито!

Цветана Манева има основание да празнува кръглия си юбилей спокойно и царствено, по нейния си величествен и горд начин, който окрупнява и прави значими и най-малките й жестове. Дори в това тя се родее с големите ни актриси от миналото. Една от тях - тя от години ни дава (и си пожелаваме още дълги години да ни дава) шанса да надникваме в онези примамливи пространства, които са покоите на големия театър, на голямото кино, на голямото изкуство. Актриса!
Желаем й още много успехи, здраве и усещане за пълнота и пълноценност, още много любов от близки и зрители!

Култура