R/Evolution
Обикновено революциите в изкуството идват, за да прекъснат дълги и монотонни периоди на безкрайни повторения. Изминалият век обаче е пълен с революции, които избухват през относително кратки периоди от време. Това води до идеята, че революцията е единственият възможен начин за прогресиране на художествената дейност. Изкуството познава както агресивните средства на радикалните авангарди, така и добронамерената интегративност на 80-те години на ХХ век, а днес сме в очакване на следващия цикъл в художествената история. Всяко поколение млади художници търси успешната стратегия, която да удължи историята на изкуството, защото все ни се струва, че тя всеки момент ще приключи.
В контекста на тази ситуация се появи видеоинсталацията "The revolution is a trademark of human evolution", показана в СГХГ в рамките на проекта "Място за срещи". Най-общо казано, творбата визуализира противоречието "революция" - "цикличност", показвайки въртящо се около грил пиле и заедно с това напомня за изминали революции - Френската революция, Сексуалната революция, Великата Октомврийска революция. Авторите Юри Стайков, Тома Вашаров и кураторът Светлана Куюмджиева не целят да предизвикат революция, те ревизират разбирането за революциите.
За да се реализира успешно, художникът трябва да е инициатор на революция или поне неин последовател. За да се реализира успешно, критикът трябва да дебне и да регистрира революциите. Но убедени ли сме все още, че тъкмо революцията е ефективното средство, което ще осмисли изкуството днес?
Гледайки пилето, ние осъзнаваме, че светът е обръгнал на революции. Нашите сетива са притъпени и вече не усещаме въздействието на хапчето "Революция". Сама по себе си поредицата от революции се е превърнала в цикъл, който трябва да бъде прекъснат. Но как, след като единственото познато средство за това е революцията?

Даниела Радева
- въпреки казаното, оставаща вярна на революциите.