Йордан Радичков

(24.10.1929 - 21.01.2004)От Култура

Le Monde

Из Поетиката на Радичков,
Красимир Крумов

Отива си Януари,
Иван Добчев

Радичковите две светилища,
Юлия Огнянова

Прощално за Йордан,
Младен Киселов

Най-важното мълчание,
Георги Господинов

В Бон през 1994,
Константин Илиев

Върнахме на земята
само тялото му
,
Боян Папазов

Напусна ни Писателят,
Енчо Мутафов

Тъжно-смешен плач,
Никола Георгиев

Голяма, вазовска
слава
,
Ани Илков

Праведник,
Мари Врина-Николов

Окото на пришълеца,
Маргарита Младенова

Мъка за Радичков,
Рада Москова

Ние, врабчетата,
страшно скърбим
,
Румен Леонидов