Власта Рансдорфова, новият директор на Чешкия център в София, представи плана за дейността му през първата половина на годината. Тя подчерта, че работата на центъра се ръководи от концепцията, утвърдена от Управлението на чешките центрове в Прага, и се спря специално на повишения интерес от страна на българите във връзка с предстоящото (през май т.г.) влизане на Чехия в Европейския съюз. Според г-жа Рансдорфова, причина за категоричния позитивен резултат от проведения референдум за влизането на страната в ЕС е известната едностранчивост на информацията, представена пред чешките граждани.
Като акцент в програмата на центъра новият директор изтъкна отбелязването на редица годишнини на именити чешки композитори, между които Ванхал, Сметана, Сук, Яначек. В областта на класическата музика са и личните интереси на г-жа Рансдорфова и ни остава да очакваме наистина интересни прояви в тази област.

Валентин Траянов