Техническото на човека на Дан Тенев (в столичната галерия ADS) е сред малкото изложби в последно време, които заслужават да бъдат видяни. Авторът е добре известен на публиката със своите неординерни и оригинални решения. През последните десет години той осъществи редица мащабни инсталации и акции в закрити и открити пространства, използвайки като основен изразен "материал" въздуха и електричеството.
Инсталацията "Техническото на човека" е изградена от четири части, всяка разположена в отделно помещение на галерията. Малки по размер гипсови човешки фигурки, доведени почти до знак, лишени от полови, възрастови или каквито и да било други отличителни белези, са обвити в нажежени до червено тънки реотани. В две от частите на инсталацията, озаглавени "Стендове" (съоръжения, където се тестват качествата на даден продукт), те "безпомощно" висят от тавана. В другите помещения са разположени две двойки седнали фигурки - тези части на инсталацията са наречени "Изпитания".
В мрака на интериора сияят яркооранжевите горещи нишки, плътно обгърнали посивелите от високата температура гипсови телца, които са се превърнали в пашкули от "живо" електричество. Това изгражда твърде интересна и ефектна картина и определя чистото визуално удоволствие от работата.
В смислово отношение авторът ни насочва, но и ни дава свободата за редица асоциации и интерпретаци: вечната взаимовръзка между енергията и материята, духовното и материалното... Инсталацията може да бъде тълкувана и като метафора за пълната зависимост на съвременния човек от техническите постижения.
Инсталацията "Техническото на човека", както и идеите, залегнали в нея, ще имат своето продължение и развитие от 12 февруари т.г. в Параклиса на НХГ. Четири гипсови човешки фигури, този път в естествен размер, ще бъдат поставени от автора сред поле от електрически "треви".

Стефания Янакиева