Арт-керамика
От 16 януари 2004 Националният изложбен център на ул. "Шипка" 6 за 11 пореден път стана домакин на изложбата от традиционния пленер "Арт-керамика". През лятото на 2003 в Троян се събраха участници от всички балкански страни и Русия, за да работят заедно под покрива на Средното специално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев". Размяната на идеи при съвместната работа и традициите, които представителите на различните култури носят в себе си, са допринесли за богатството на формите и посланията на произведенията.
Сред съществените проблеми, които вълнуват авторите, е овладяването на изобразителната керамична повърхност.
Нейните форма, цвят, структура... са се превърнали в основа, която изразява съдържанието на произведението, развива посланието и оформя целостта на творбата. Наблюдава се стремеж към преодоляване на границата произведение-пространство, към нетрадиционното взаимодействие на керамиката и околната среда, към заимстването на багри и фрагменти от живата природа.
"Арт-керамика" - Троян, е признат като творческа лаборатория и средище за експерименти в областта на декоративно-приложното изкуство. Пленерът е и мястото, където се раждат редица нови имена.

Ралица Гелева-Цветкова