Мултикултурализмът е фокусната тема на кн.16, бр.2/2003 на сп. "Критика и хуманизъм". Водещ броя е Яна Генова.
В дял "Либерализъм и общности" са публикувани "Мултикултурализмът - дилеми на равенството" от Стилиян Йотов, "Мултикултурализъм и либерална демокрация" от Олга Симова, "Политиката на мултикултурализъм" от Брайън Бари, "Равностойното културно третиране и границите на постмодерния либерализъм" от Юрген Хабермас, "Да ограничим 'универсалната прагматика' до една тясна и само формална 'теория на аргументацията'?" от Димитър Вацов и "Статично и динамично, или за разбирането на човека и човешката ситуация" от Богдан Богданов.
В дял "Отвъд толерантността" са "Расизмът като деформация на възприятията. За безсмислеността на насърчаване на толерантността" от Аксел Хонет и интервюто на Красимир Стоянов с автора. Както и "Демократичното изключване (и неговото преодоляване)" от Чарлс Тейлър, "Мултикултурализъм" от Джоузеф Раз, "Култура в 'междините'" от Хоми Баба. В дял "Социални ресурси/културни ресурси" са "От преразпределение към признание? Дилеми на справедливостта в 'постсоциалистическата' епоха" от Нанси Фрейзър, "От преразпределяне към признаване? Парадигмалната промяна в съвременната политика" от Шийла Бенхабиб и "Справедливост и малцинствени права" от Уил Кимлика.
Акцент в броя са две извадки от дискусии. В "Какъв ни е мултикултурализмът?" участват Александър Кьосев, Димитър Вацов, Емил Григоров, Иван Кръстев, Мила Минева, Стилиян Йотов и Яна Генова (водеща). Във втората част участват Красимир Кънев, Мила Минева, Харалан Александров. Майя Грекова пише "Опит за закъсняло включване в дебата", Ивайло Дичев - "Монокултурализмът като културност".

М.Б.