Културен коктейл


Издиханията на Модернизацията на образованието в България, Марин Бодаков

Писмо от Лондон, Ангел Игов

Мултикултурализмът в кн. 16 на сп. Критика и хуманизъм
Книгата на Питър Шугър - великолепен синтез на Балканите, Иван Първев
Международната изложба бижута Ценностни връзки, Светла Петкова
Изложбата La Bella Italia - Мистерията на архитектурата, Ани Добринова
Изложбата Техническото на човека от Дан Тенев, Стефания Янакиева
Изложбата от традиционния пленер Арт-керамика, Ралица Гелева-Цветкова
Новият директор на Чешкия център, Валентин Траянов

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР