Изборът на "Култура"


Тома от Аквино
Сума на теологията
Част I
Превод от латински Цочо Бояджиев
Издателство Изток-Запад
Цена 50 лева