Непожеланата критика

Продължаваме дискусията (вж. бр. 41 от 7 ноември 2003 г., с. 5; бр. 2 от 16 януари 2004, с. 7) по мисията и реалното място на критиката (литературна, музикална, театрална, филмова, художествена и т.н.) днес.
Досега в нея са участвали Виолета Дечева, Геновева Димитрова, Жанина Драгостинова, Наташа Колевска и Никола Вандов.
За участие в дискусията каним критици, журналисти от културните отдели на пресата и електронните медии, културолози, естетици, педагози, студенти...
Каним, разбира се, и самите творци.

Диана Попова

Димитър Чернев