Индианска закрила
"Ти и Земята сте едно. Мъдростта на северноамериканските индианци" съдържа автентични изказвания на мъже и жени от десетки индиански етноси, сортирани в рубриките "Великата тайна", "Свещеният кръг", "Двата свята" и "Седмата посока" (томът съдържа и сведения за някои от историческите личности, чиито изказвания са цитирани, както и информация за племената, на които те принадлежат). Съставител и преводач на книгата е Любомир Кюмюрджиев (Издателство "Изток-Запад", С., 2003, цена 8 лева).
В уводните си бележки той предупреждава, че "...старото правило, че добрите намерения не винаги водят до добри резултати, се прояви и при New Age. Платени ритуали, масово произвеждани амулети, 'магически' бестселъри със съмнителна стойност и комерсиално настроени 'шамани' изкривиха и продължават да изкривяват представите за индианските духовни традиции".
"Винаги помни, че най-доброто време за молитви е, когато пътят ти стане труден и суров. Точно тогава Великата Тайна е най-близо за теб", заявява Пит Кечис или Петага Юха Мани, Вървящият С Жарава В Ръцете (1912-1993), традиционен лечител, духовен наставник и церемониален водач на Танца на Слънцето (от племето лакота).
Бих искал обаче да поставя ударение другаде: в нашия усилващ различията свят мъдростта на северноамериканските индианци нюансира единствата, Единството. И очарова.

М.Б.