Браво, Раша Тодосиевич
Без много шум премина голямата ретроспектива на сръбския художник Раша Тодосиевич. Изложбата, разположена върху огромната площ на последния етаж в Националната галерия за чуждестранно изкуство, представи негови инсталации, пърформанси, текстове и документация. Малко познатите му у нас произведения шокират със своята мащабност и като замисъл, и като размери. Фактът, че са създадени в началото на 70-те години на ХХ век неминуемо ги обвързва с тогавашната политическа ситуация в Югославия, но и подтиква към съпоставка на възможните граници на свободно изразяване по същото време у нас...
Раша Тодосиевич започва кариерата си в началото на 1970-те заедно с още няколко концептуални художници, събрани около галерията на Студентския културен център в Белград. Той организира акции, пърформанси, използва собственото си тяло като художествен материал, изнася лекции за новото изкуство и изработва творби от нетрайни материали.
Тогава подобен художествен език тепърва започва да се налага, противопоставяйки се на утвърдените форми на изкуство като живописта или скулптурата. Раша Тодосиевич обикаля целия свят и показва свои работи, свързва се с много от тогавашните водещи млади художници, но световна слава му носи пърформансът "Was ist Kunst?". С неумолимо репресивен глас художникът (извън кадър) задава "вечния" въпрос на младо момиче сякаш е на полицейски разпит. И пак като на разпит момичето пази отговора с каменна физиономия и не издава нито звук дори след мъчително посегателство над него. Пърформансът е поставян в цяла Европа (1976-1981) и се превръща в емблематично произведение за художника, но също в една от най-значимите творби на сръбското изкуство през втората половина на ХХ век. И днес тази работа, заснета на видео, е все така въздействаща.
През осемдесетте години Тодосиевич започва да прави живопис, рисунки и скулптура, но пак за да се противопостави на утвърдения култ към традицията и към гения. В "Казвам се Пабло Пикасо" той разказва историята и показва картини на "сръбския художник Пикасо", чието име рядко се срещало на Балканите: "Може би има някой Пикасович или Пикасич, да, но фамилията Пикасо е рядкост".
По времето на разпадането на бивша Югославия и надигането на национализма в Сърбия Тодосиевич започва цикъл от инсталации под названието "Gott Liebt die Serben" ("Бог обича сърбите"), който представя на множество международни изложби. Всъщност Тодосиевич винаги е изразявал с работите си своето отношение към политическата ситуация, демонстрирайки изкуство извън всякакви норми и утвърдени принципи - в такава степен и с такава страст, че зрителят, попаднал сред негови произведения, се пита дали не са създадени от човек с маниакални обсесии. Вероятно причината е в отдадеността, с която художникът защитава възгледите си, без да прави какъвто и да е компромис.

Светла Петкова