Конкурс за пленарната зала
на Народното събраниеОбяснителна записка,
Марио Бота

Търгът за зала Св. София,
Павел Попов

По всяка вероятност,
Христо Буцев