Блаженствата на Розмари
1. Блажена Розмари Стателова, защото нейно царство е българската чалга.
2. Блажена щудиращата вестник "Култура", защото през него е развърнала смисловия контекст/контрапункт на етнопопмузиката напоследък.
3. Блажена кротката по сърце, която не е видяла в чалгата (изкривен) образ на съвременна България.
4. Блажена гладната и жадната за правда, защото се е заситила с виталността на тази "нечиста", "ориенталска", "регионална" музика.
5. Блажена милостивата, защото с хумор и остроумие помилува най-невралгични точки в антропологията.
6. Блажена чистата по сърце, защото не е видяла онази "вулгарност" в чалгата, която други щели били да видят.
7. Блажена миротворката, според която чалгата ни най-малко не воюва с народната музика.
8. Блажена изгонената от снобите заради правда, защото е от свободна по-свободна и нейна ще е академичната слава.
9. Блажена си ти, когато те похулят и изгонят, и кажат против теб лъжовно каква да е лоша дума заради това, че разбираш чалгата.
10. Радвайте се и се веселете с чалга, защото голяма е наградата ви с тази книга.

М. Б.