На "Славейков"
Татяна Лолова
1/2 живот

Четвърто преработено издание
Издателство Изток-Запад
София, 2004
Цена 8 лева

Рая Заимова
Пътят към "другата" Европа
Из френско-османските културни общувания XVI-XVIII в.
Издателство Кралица Маб
София, 2004
Цена 7 лева

Петър Петров
Жреци на живото слово
Кръжецът "Живо слово" в духовния живот на България (1926-1943 г.)
Издателство Дамян Яков
София, 2003
цена 5,99 лева

Петър Петров
Лиричната творба и нейните изменения в изкуството на актьора-рецитатор
Споделен опит, наблюдения, размисли
Издателство Тих-Ивел
София, 2004
Цена 4,99 лева

Бил Брайсън
Един американец в Европа
Превод Владимир Германов
Издателство Еднорог
София, 2004
Цена 6,90 лева

Пиедро Алмодовар
Пати Дифуза
Каталог на травми и пороци!
Превод Елена Дичева
ИК Бард
София, 2004
Цена 8 лева