Изборът на "Култура"


Розмари Стателова

Седемте гряха на чалгата
Към антропология на етнопопмузиката

Издателство Просвета
София, 2003
Цена 4 лева