Ретроспективната изложба
на Недко Солаков

В Казино Люксембург,
Александър Андреев

A High Level Show with a Catalogue, 2002, Япония

Достоен българин и габровец,
Диана Попова