На "Славейков"
Дневникът на Ма Ян
Животът на една китайска ученичка
Представен от Пиер Аски
От френски Румяна Гецова
ИК Колибри
София, 2004
Цена 9 лева

Кипарисът
Антология на кипърската поезия
Превод Румяна Станчева
Издателство Слънце
София, 2004
Цена 9 лева

Ален Даниелу
Кратка история на Индия
От френски д-р Илко Вълков, Татяна Воскресенска
Издателство Кама
София, 2003
Цена 11 лева

Жак Жерне
Китайската цивилизация
От френски Констанца
Кананъу, Иван Баталов
Издателство Кама
София, 2004
Цена 18 лева

Мартин Гилбърт
Израел
История
От английски Тинка Асенова
Издателство Рива
София, 2004
Цена 22 лева

Леон Поляков
Арийският мит
Есе за произхода на расизма и национализма
От френски Тодорка Минева
Издателство Сонм
София, 2004
Цена 8 лева