Изборът на "Култура"


Литературни култури и социални митове
Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев. Том I
Съставители Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев
Поредица Нова българистика
Издание на НБУ, София, 2003