На "Славейков"

Михаил Маджаров
Спомени
Издателство Дамян Яков
София, 2004
Цена 10 лева

Съвременна юнгианска анализа
Постюнгиански перспективи от Дружеството по аналитична психология
Превод и предговор Марина Бояджиева
Издателство Леге Артис
Плевен, 2004
Цена 11 лева

Здравко Дафинов
Любимецът на музите
Автентичният Яворов
Документална хроника за живота и творчеството му
Том I (1878-1908)
Издателство Изток-Запад
София, 2004
Цена 10 лева

Хана Аренд
Айхман в Йерусалим
Репортаж за баналността на злото
Превод Тодор Танев
Издателство Ciela
София, 2004
Цена 9 лева