Културен коктейл


Как ще отбележи Народният театър своя 100-годишен юбилей

Писмо до Копринка Червенкова, Хачо Бояджиев

Трудният превод на мултикултурализма, Анахит Хачикян
София Филм Фест - световни филми и лица, Геника Григорова
Национален фестивал на малките театрални форми, Аве Иванова
Програма на Международния фестивал Мартенски музикални дни
Юбилейна изложба сценография на Светлана Цветкова, Никола Вандов
Зимни музикални вечери Проф. Иван Спасов, Силвия Тихова
Изложбата на Владислав Попов в галерия Париж, Светла Петкова
Изложба-акция Държим /на/ Нютън в галерия СИБанк
Европа пише - сборник от 33 есета, Ирина Илиева
76-тото раздаване на наградите Оскар

На Славейков
Изложбите през седмицата в софийските галерии
Музиката в Програма Христо Ботев на БНР