Непожеланата критика

Продължаваме дискусията (вж. бр. 41/7.11.2003, с. 5; бр. 2/16.1.2004, с. 7; бр. 5/6.2.2004) по мисията и мястото на критиката (литературна, музикална, театрална, филмова, художествена и т.н.) днес. Досега в нея са участвали Виолета Дечева, Геновева Димитрова, Диана Попова, Димитър Чернев, Жанина Драгостинова, Наташа Колевска и Никола Вандов. За участие в дискусията каним критици, журналисти от културните отдели на пресата и електронните медии, културолози, естетици, педагози, студенти... Каним, разбира се, и самите творци.

Архитектурната критика,
Павел Попов