Съвременно руско кино

Традиционно отворена към естетически предизвикателства, "Култура" е единственото издание у нас през годините на "прехода", не обърнало гръб на руското кино за сметка на холивудските PR-клюки. Независимо от нищожния брой заглавия, промушили се по фестивали, "Култура" се стреми да поддържа свежа информираността на своите читатели - както за успехите, така и за провалите на кинематографистите от Москва и Петербург (и майстори, и дебютанти). Публикуваният тук обзор на авторитетния кинокритик Андрей Плахов е поредно доказателство, че руското кино има потенциал за завръщане към собствената си, позабравена мощ.

Преображенията
на руското кино
,
Андрей Плахов

Кафка е доста
руски писател
,
Алексей Балабанов