В Националния център за книгата
Министерството на културата, Националният център за книгата и Община Пловдив обявяват конкурс за ежегодната награда за принос в българската книжовна култура "Христо Г. Данов" (включваща малка пластика, диплом и парична сума).
Голямата награда за цялостен принос се равнява на 5000 лева, а деветте награди в категориите "Българска художествена литература", "Преводна художествена литература", "Хуманитаристика", "Изкуство на книгата", "Издание за деца", "Книгоразпространение", "Представяне на българската книга", "Библиотеки и библиотечно дело", "Електронно издание и нови технологии" - по 2500 лева. В категориите "Българска художествена литература", "Преводна художествена литература" и "Хуманитаристика" се кандидатства само с първи издания и преводи. Номинациите ще бъдат обявени по време на Пролетния панаир на книгата в София.
Формуляри за участие и допълнителни разяснения могат да бъдат получени в Националния център за книгата на адрес: София 1056, бул. "Александър Стамболийски" 17, тел./факс 980 57 93, . Вноската за участие е 100 лева за всяка отделна кандидатура. Срок за подаване на заявки - до 15 април (четвъртък) 2004.

Националният център за книгата към Министерство на културата обявява конкурси за подкрепа на:
1. Издателски проекти по програма "Помощ за книгата"'2004 в областта на българската и преводната художествена литература, литературата за деца, българската и преводната хуманитаристика, европейската интеграция на България (илюстровани издания; български автори на чужди езици). Крайният срок за представяне на проектите с необходимите документи е 25 март (четвъртък) 2004 г.;
2. Проекти на библиотеките в страната за попълване на книжните им фондове с художествена литература, хуманитаристика, периодика в областта на културата, издания за деца. Срокът за кандидатстване е между 3 май и 4 юни 2004 г., а информация може да бъде получена в Националния център за книгата на бул. "Александър Стамболийски" 17, ет.5, стаи - 503, 512, 513, както и на телефони 980 57 94, 988 40 21, 980 74 03, факс 980 57 93, а и на страницата .

През 2003 г. от общо постъпили 102 проекта Програма "Помощ за книгата" е подкрепила 39 на обща стойност 83 000 лева. От есента 2002 г. насам Програма "Помощ за библиотеките" е подкрепила 75 проекта на обща стойност 44 000 лева, а през тази година Националният център за книгата ще увеличи двойно субсидията за подкрепа на библиотечни проекти в цялата страна.

М.Б.