Уточнение
В миналия брой в статията на музикалния ни наблюдател Екатерина Дочева има допусната по вина на дежурния редактор грешка в споменатия от нея Лутеров хорал. Вместо "Eine feste Burg ist unser Gott", да се чете: "Еin feste Burg ist unser Gott".