Изборът на "Култура"


Ирина Генова
Модернизми и модерност -
(не)възможност за историзиране

Изкуство в България и художествен обмен с балкански страни
Художествено оформление Надежда Олег Ляхова
Издание на Ида, София, 2004
Цена 14 лева

Наташа Япова
Музиката от началото на ХХ век.
Опит върху историческия смисъл
Издателство Просвета
Цена 3 лева