Слово и образ в СГХГ
Изложба под наслов "Слово и образ" бе открита на 10 март в Софийската градска художествена галерия. Инициатор и организатор е Центърът за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев". Идеята е да се отбележат с творби на българския гений навършващите се 800 години от падането на Константинопол под ударите на IV кръстоносен поход. Експозицията включва над 150 икони, щампи, свитъци и ръкописи от фонда на Центъра "Дуйчев", както и на частни колекционери, предимно от периода на Възраждането. Впечатление правят изпъстреният с приписки (ръкописни бележки) Етрополски Дамаскин, Фармацевтичният свитък с 245 рецепти на български, гръцки и латински език, оцветеният в пурпур гръцки Служебник от първата половина на ХVII век (практика, заимствана от Кодексите на Юстиниан), Псалтирът от Котленската школа със следи от частично оцветяване, имитиращо пурпур - прецедент не само за България, но и за цялата славянска традиция.
Интерес предизвиква частната колекция на д-р Павел Панов, регистрирана под N1 към Общинско предприятие "Стара София" на Софийския исторически музей. Любопитство буди сбирката му от щампи, някои от тях експонирани за първи път, на които дори липсва идентификация по съществуващите каталози. Докато при иконите авторската анонимност се запазва - както е по традиция, то при щампите авторите открито посочват своите имена - Йоан Калдис, монасите от Атон Аверкий, Теофил, Кирил и Данаил, Тома Сидер от Крушево и т.н.
Експозицията ще продължи до 26 март.

М.Н.