Съпоставка без коментар
Да направим кратък преглед на основните черти на мисията на преподавателя. Той трябва:
- да осигурява култура, благодарение на която да се различава, контекстуализира, глобализира, привързва към многостранните, глобалните и основните проблеми;
- да подготвя умовете да отговорят на предизвикателствата, които нарастващата сложност на проблемите поставя пред човешкото познание;
- да подготвя умовете да посрещат засилващата се несигурност не само като им разкрива несигурната и зависеща от случайността история на вселената, на живота, на човечеството, но и като поощрява у тях стратегически ориентирания разум и залога за по-добър свят;
- да възпитава в полза на разбирателството между близки и далечни хора;
- да преподава в дух на привързаност към Франция, към нейната история и култура, към републиканското гражданско съзнание и да формира привързаност към Европа;
- да възпитава в земните граждански добродетели, преподавайки човеколюбие в неговото антропологично единство, както и в индивидуалните културни различия, в собствената му общност по съдба, съответстваща на планетарната ера, когато всички хора са изправени пред универсалните проблеми на живота и смъртта.

Едгар Морен

Фрагмент от "Мислещата глава. Преосмисляне на реформата. Реформиране на мисленето". Превод от френски Жулиета Величкова - Борин. Издателство "Полис", София, 2000, с.88.

Съчинението на Едгар Морен е провокирано от Жак Ланг, тогава министър на образованието в последното социалистическо правителство на Франция.