Образователна реформа
по време на депресия

Дебатът за образователната реформа през 1930-1934 г.,
Румен Аврамов

Из Стратегията за развитие на средното образование
в Република България
(5 януари 2004)

Съпоставка без коментар