Културен коктейл


Апел от Асоциацията на художниците в Сърбия
Всяка неделя - въпроси без отговори, Марин Бодаков
Гонг!, Найден Вълчев

За насилието в медиите, Мартин Осиковски

Крикор Азарян стана на 70
Списание "Sipario" посвещава брой на театъра в България
Изложбата на Петър Дочев в галерия Кръг +, Светла Петкова
Гостуването на Рикардо Мути в София, Маня Попова

Изложбите през седмицата в софийските галерии
Музиката в Програма Христо Ботев на БНР