По книжарниците

Цветан Тодоров
Поетика на прозата
От френски Албена Стамболова
ИК ЛИК
София, 2004
Цена 7 лева

Атанас Славов
Тананикане на лакардиониста
Лакардии. Скици и хумор
Том 4
Печат БИС - Сливен
Цена 9,95 лева

Кирил Христов
Жени и вино, вино и жени
Любовна лирика
София, 2004
Цена 5 лева

Десислава Лилова
Възрожденските значения на националното име
Издателство Просвета - София
София, 2003
Цена 4,50 лева

Борис Чолканов
Звездни мигове в българското минало
Академично издателство Марин Дринов
София, 2004
Цена 7 лева

Андрей Кончаловски
Долни истини
От руски София Бранц
ИК Колибри
София, 2004
Цена 8 лева

Андрей Кончаловски
Възвисяваща лъжа
От руски Иван Тотоманов
ИК Колибри
София, 2004
Цена 8 лева

Милан Кундера
Незнанието
От френски Боян Знеполски ИК Колибри
София, 2004
Цена 7 лева

Маргьорит Юрсенар
Източни новели
От френски Красимир Мирчев
Издателство Пулсио
София, 2003
Цена 6 лева

Джон Голзуърди
Островът на фарисеите
Превод Красимира Петрова
Издателство Делакорт
София, 2004
Цена 7 лева