Рачко Ябанджиев

(1920-2004)

Летописът на Народния театър услужливо подсказва, че големият български актьор Рачко Ябанджиев като ученик на Георги А. Стаматов е играл на сцената на Народния театър още през 1942 година (в "Краят на Содом"), а на 18 ноември 1943 е премиерата на "Ернани" (постановка Н. О. Масалитинов), в която младият актьор играе Дон Асторга. Рачко Ябанджиев от онова изключително талантливо поколение артисти, което се утвърди на сцената на първия ни театър през 40-те и 50-те, и отделни представители на което още правят по-смислени и очарователни театралните ни вечери.
Рачко Ябанджиев се отдаваше на превъплъщенията докрай, до неузнаваемост. Но винаги персонажите му излъчваха някакъв негов си, дълбинен артистизъм, очевидна елегантност и духовна деликатност. В тях имаше висока култура и неизменно човеколюбие. Актьорът беше предано обичан и от своите зрители, и от своите колеги. Това вече говори много.
Такива като Рачко Ябанджиев правят театъра едно все по-потребно ни убежище.
Мир на праха му.


Н. В.