В бр. 11 на "Култура" публикувахме статията на Ангел Игов "Мавзолейно и музейно". И въпреки че етиката изисква несъгласието с нея да бъде предложено първо на нашия вестник, след една седмица, в бр. 11 на "Литературен вестник", се появи репликата на Емилиян Николов "Страх от миналото или страх от промени"... По горните причини сме длъжни да резюмираме централните тези на Емилиян Николов.
Авторът се чувства лично засегнат от статията на Игов, защото, първо, той ненужно актуализирал две от събитията на българския преход - събарянето на Мавзолея и прожекцията на "На всеки километър"; второ, имал лековато отношения към тоталитарното минало и не правел истински анализ на тоталитаризма; трето, искал мавзолеят да се третира като музеен експонат, дори като музей, докато между мавзолея и музея (според Е.Н.) нямало нищо общо и освен това мавзолеят загрозявал центъра на София; четвърто, Игов твърдял, че българският преход е белязан от "панически страх от миналото", докато за автора на "Литературен вестник" този страх е оправдан (позоваване на Петър Младенов и танковете); и пето, авторът е твърде млад, за да прави обобщения, още по-малко пък от името на цяло поколение.
Междувременно в редакцията на "Култура" бе депозирано и съчинение, подписано с "майор Деяновивелински" (Петър Михайлов), което публикуваме. За пълнота на картината предлагаме на вниманието на читателите и отзива на бургаския поет Иван Сухиванов, получен малко преди редакционното приключване на броя.
Публикуваме и отговора на Ангел Игов на двете критични спрямо статията му реакции.
Смисълът на тези публикации е да се види как социализмът бива коментиран от поколение, което практически не е живяло в него. Засега резултатът не е утешителен.

Култура