Политическите подземия
на гей желанието

Разговор,
Марин Бодаков, Генко Генков, Емил Григоров, Петър Горанов, Хараламби Паницидис

Гей темата - преди и сега,
Моника Писанкънева