Мавзолейно

Коментарът на следващото поколение

Мавзолеене,
Майор Деяновивелински
(Петър Михайлов)

Нещо във въздуха,
Иван Сухиванов

Мавзолейна пролет,
Ангел Игов